cv Laetitia Ederveen

Laetitia Ederveen, werkzaam bij de Public Affairs groep sinds 2002.

Projecten

 • Projectleider Integraal Kindcentrum Vilniusstraat Haarlem (in opdracht van de gemeente Haarlem, najaar 2015 – heden).
 • Projectleider Samenwerkingsverband De Til (in opdracht van de gemeente Haarlem, november 2015 – maart 2016).
 • Programmamanager stedelijke vernieuwing de Banne (opdracht van stadsdeel  Amsterdam-Noord  (2010 – oktober 2013). 
 • Sociaal-programmamanager De Banne (in opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord (2004 – oktober 2013). 
 • Projectmanager afbouw “Huis van de wijk de Banne”  (2011 – oktober 2013).
 • Plan van Aanpak bestrijding overgewicht bij jonge kinderen.
  In opdracht van stadsdeel Bos en Lommer (nu: Amsterdam West) (2009).
 • Advies over de mogelijkheden van economische en sociaal maatschappelijke voorzieningen in de te vernieuwen wijk Jeruzalem.
  In opdracht van stadsdeel Amsterdam Oost (2009).
 • Projectmanager herstructurering Rosariumgebied Krommenie.
  In opdracht van Parteon (2004-2009).
 • Programmamanager Zorg & Samenleven.
  In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord (2007-2008).

Processen

 • Interimmanager Diversiteit gemeente Amsterdam (februari – mei 2016)
 • Evaluatie concept Buurtbegroting (in opdracht van de gemeente Amsterdam, samen met Stephan Steinmetz, december 2015 – februari 2016).
 • Voorzitter klankbordgroep Nieuw Varne.
  In opdracht van Bouwfonds ontwikkeling regio Noord-West  (2011).
 • Procesmanager sociaal beheer Laan van Spartaan.
  In opdracht van Ymere (in opdracht van Convenantspartners) (2008-juli 2013).
 • Procesleiding Lokale Educatieve Agenda (LEA) Haarlem.
  In opdracht van alle schoolbesturen in Haarlem en de gemeente Haarlem (2011 en in 2014).
 • Procesleiding Regionale Educatieve Agenda (REA), Kennemerland-Zuid.
  In opdracht van alle schoolbesturen en de zeven gemeenten in de regio Kennemerland-Zuid (2010).
 • Voorbereiden en  leiden openingsconferentie “mijn geld nu en later” ter gelegenheid van de nieuwbouw.
  In opdracht van de Maatschappelijke Dienstverlening  Amsterdam Zuidoost en Diemen (2010).
 • Inhoudelijke organisatie en begeleiding teamdag voor het gehele team van de maatschappelijke dienstverlening over de “erop af!” methode.
  In opdracht van de Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen (2009).
 • Inhoudelijke organisatie en begeleiding teamdag Stadsregio Amsterdam, team jeugdzorg.
  In opdracht van Stadsregio Amsterdam (2008).
 • Procesmanagement sociale programma’s voor nieuwe wijken als Overhoeks in Amsterdam en Kreekrijk in Zaanstad.
  In opdracht van gemeente Amsterdam, respectievelijk  Zaanstad (2004-2006).
 • Adviseur over toekomstmogelijkheden van een van de zorginstellingen.
  In opdracht van Cordaan (2005-2006).

Achtergrond

 • Wethouder stadsdeel Zeeburg Amsterdam (1994-2002)
 • Beleidsmedewerker bestrijding seksueel geweld GG&GD Amsterdam (1989-1994)
 • Stafmedewerker Raad voor de Kinderopvang,  Amsterdam(1986-1989)
 • Sociaal cultureel werker stg. SJA, Amsterdam(1978-1986)
 • Protestantse Voortgezette Opleiding,  Amsterdam (1980-1982)
 • Sociale academie de Aemstelhorn,  Amsterdam (1974-1978)
 • Gymnasium A Triniteitslyceum, Haarlem

Overige

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Amsterdam Oost (ZGOA , voorheen stg. Flevohuis) (2004 – nu).
 • Lid Raad van Commissarissen woningbouwcorporatie Stadgenoot (voorheen AWV) (2004 – januari 2014).

Reacties zijn gesloten.