cv Stephan Steinmetz

Stephan Steinmetz, werkzaam bij de Public Affairs groep sinds 2000.

Projecten

 • Workshops en lezingen op basis van het boek  ‘Asterdorp’ met als centrale vraag: hoe voorkom je als gemeente ongewenste interventies in het privé-domein van burgers (nieuwe aanbod aan gemeenten en uitvoeringsorganisaties, vanaf voorjaar 2016).
 • Evaluatie ‘Buurtbegroting’. Samen met Laetitia Ederveen onderzoek verricht naar het functioneren van het concept ‘Buurtbegroting’ in delen van de Amsterdam (in opdracht van de gemeente Amsterdam, december 2015 – februari 2016).
 • Voor de Begrotingswijzer van Prodemos heeft Stephan een vertaling gemaakt van de klassieke begrotingsindeling naar een meer begrijpelijke en actuele indeling van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven (in opdracht van Prodemos, november 2015 – januari 2016).
 • Accountmanager StemWijzer. Bij verkiezingen (zowel voor de gemeenteraad in 2010 en 2014 als voor de provinciale staten in 2015) op meerdere plaatsen in het land het proces van het opstellen van een StemWijzer begeleiden met de politieke partijen ter plaatse, de griffies en professionele redacteuren (in opdracht van Prodemos).
 • Workshops en lezingen op basis van het boek ‘De brievenbus van mevrouw De Vries‘ met als centrale vraag: hoe kan de overheid met mate en vooral effectief communiceren? (in opdracht van tientallen gemeenten, ministeries en uitvoeringsorganisaties, vanaf voorjaar 2013)
 • Projectleiding parkeerbeleid bij winkelcentra (in opdracht van  stadsdeel Amsterdam Noord, 2011)
 • Voorzitten diverse conferenties, inspraakavonden en discussiebijeenkomsten (1999-2011).
 • Projectleiding centrale aanmelding basisscholen in Haarlem (in opdracht van schoolbesturen basisonderwijs Haarlem, 2010-2011).
 • Evaluatie subsidiering bewonersinitiatieven in het kader van de wijkaanpak (in opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord (2010).
 • Scouting Nederland adviseren over persbeleid (2010).
 • Opstellen strategische verkenningen (inhoudelijk en financieel) voor de periode 2010-2014 (opdrachtgever: stadsdeel Amsterdam-Noord, 2009-2010).
 • Senior onderzoeker voor het Auditteam Voetbalvandalisme.
  In samenwerking met de DSP-groep uitvoeren van onderzoeken in opdracht van het auditteam voetbalvandalisme. Het betreft een zestal onderzoeken naar ernstige ongeregeldheden bij betaald voetbalwedstrijden (2001–2008).
 • Projectleiding “de ongeschreven regels”,  een instrument ter verbetering van de leefbaarheid in zwakke buurten met portiekflats. Uitgevoerd bij diverse corporaties in Heerhugowaard, Amsterdam en Alkmaar (2006-2008).
 • Projectleiding van de landelijke aanpak om via lokale supportersprojecten voetbalvandalisme te doen afnemen (in opdracht van VWS en KNVB en in samenwerking met DSP en Eurosupport (1999-2007).
 • Projectleiding integrale wijkaanpak Zeeheldenbuurt Amsterdam (1998-1999).

Processen

 • Procesleiding Lokale Educatieve Agenda (LEA) Haarlem (in opdracht van alle schoolbesturen in Haarlem en de gemeente Haarlem, 2011 en 2014, samen met Laetitia Ederveen).
 • Procesleiding  Veiligheidsplan 2011-2015 voor Amsterdam-Centrum. Samenwerking tussen partners vastleggen in vierjarenplan (in opdracht van OM, politie en Stadsdeel Centrum, 2011).
 • Procesleiding Regionale Educatieve Agenda (REA), Kennemerland-Zuid (in opdracht van alle schoolbesturen en de zeven gemeenten in de regio Kennemerland-Zuid, 2010, samen met Laetitia Ederveen).
 • Procesleider ontwikkeling Sociale Agenda Almere.  Deze agenda geeft aan welke inspanningen nodig zijn op met name de gebieden (hoger) onderwijs en cultuur om van een Almere een vitale stad te maken. Hiermee zijn condities aangegeven waaronder Almere fors kan groeien (schaalsprong) (in opdracht van de gemeente Almere en in samenwerking met de DSP-groep, 2008-2009).
 • Procesmanagement Inrichting Stelselmatige Dader (ISD) in Amsterdam. Coördineren van de Amsterdamse aanpak van veelplegers met de ISD-maatregel ( twee jaar de combi straf/zorg voor veelplegers). Opdrachtgevers, tevens partners  in deze aanpak: politie, justitie (zowel het Openbaar Ministerie als de Dienst Justitiële Inrichtingen), GGD en zorginstellingen, gemeente (in opdracht van de gemeente Amsterdam, 2006-2009).
 • Procesleiding Lokale Educatieve Agenda (LEA) Haarlem (in opdracht van alle schoolbesturen in Haarlem en de gemeente Haarlem, samen met Laetitia Ederveen, 2007).
 • Procesleiding en feitelijk opstellen van een Veiligheidsplan 2006-2010 voor Amsterdam-Centrum. Samenwerking tussen partners vastleggen in vierjarenplan (in opdracht van OM, politie en Stadsdeel Centrum, 2006).
 • Procesmanagement sociale programma’s voor nieuwe wijken als Overhoeks in Amsterdam en Kreekrijk in Zaanstad (in opdracht van de gemeente Amsterdam, respectievelijk  Zaanstad, 2004-2006).
 • Procesmanagement sociale programma’s voor de stedelijke vernieuwing van Banne Buiksloot (in opdracht van woningcorporaties en stadsdeel Amsterdam-Noord, 2001-2005).
 • Interim directeur grotestedenbeleid gemeente Amsterdam (in opdracht van de gemeente Amsterdam, 1999-2000).

Achtergrond

 • Gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op de dissertatie ‘Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering’ (2016)
 • Zelfstandig projectleider (1998-2000)
 • Stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Zeeburg (1990-1998).
 • Tekstschrijver (1984-1990).
 • Beleidsmedewerker Woningbedrijf Gemeente Amsterdam (1981-1984)
 • Andragologie, Vrije Universiteit Amsterdam (1974-1981).
 • Atheneum Hageveld, Heemstede (1968-1974).

Publicaties

 • Auteur van “Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering”, februari 2016, uitgeverij Atlas Contact.
 • Auteur van “De brievenbus van mevrouw De Vries – gekmakende post van onze (semi)overheid”, januari 2013, uitgeverij Atlas Contact.
 • (Co)auteur van Het Mediaboek, 2012 (uitgeverij BoomLemma).
 • (Co)auteur van “Le petit train – de verdwenen trein naar de Mont Ventoux”, 2010 (uitgeverij Joost – zie www.uitgeverij-joost.nl).
 • Auteur van “Zigeuners in Zeeburg”, 1998 (uitgave stadsdeel Zeeburg).
 • (Co)auteur van “Asterdorp”, 1984 (uitgave Gemeentelijk Woningbedrijf).
 • (Co)auteur van “Hageveld – 162 jaar balanceren tussen mores en sores”, 1979 (uitgeverij Monstrans).

Reacties zijn gesloten.