Opdrachtgevers

Gemeenten Almere, Amsterdam (inclusief stadsdelen), Haarlem, Leiden, Purmerend, Zaanstad, Ministeries van VWS, Binnenlandse Zaken, Justitie, KNVB, Prodemos, schoolbesturen in de regio Kennemerland, Cordaan, Combiwel, Scouting Nederland, Sociale Verzekeringsbank, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bouwfonds, woningcorporaties in Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar, Heerhugowaard, Leiden.

Reacties zijn gesloten.